05/02/19    

PJESMA CVRČKA - PREMIJERA

Predstava Pjesma cvrčka dio je projekta Scenska kreativnost u starijoj dobi, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. pretpremijera: 9. veljače 2019. u 20 h premijera: 10. veljače 2019. u 20 h KULTURNI CENTAR TRAVNO, BOŽIDARA MAGOVCA 17

Više

11/01/19     EUROKAZ

A GDJE SU SU BODOVANJA I EVALUACIJE, GOSPOĐO MINISTRICE I CIJENJENI ČLANOVI VIJEĆA?

Obraćamo se potaknuti objavom odluka o dodjeli sredstava za javne potrebe u kulturi RH za 2019. Smatramo da predloženi Eurokazovi projekti zadovoljavaju sve propisane prioritete, načela i smjernice (kvalitativne, kvantitativne, formalne i administrativne) za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2019. kao i kriterije koje bi pri stručnom vrednovanju trebalo primjenjivati Kulturno vijeće za dramske, plesne te izvedbene umjetnosti sukladno čl. 7 Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi (NN 55/16), a sukladni su i strateškom planu Ministarstva kulture 2019.-2021. No pozivati se na te dokumente ionako je u ovoj situaciji groteskno. Za cijelo pismo kliknite na više. Zahvaljujemo medijima koji su nas podržali, a čije članke možete pročitati u galeriji.

Više

  

Video arhiva

Arhiva festivala